HS küldöttgyűlés

December 8-án, pénteken 12 órakor rendezte küldöttgyűlését a Honvédelmi Sportszövetség, amelyen elfogadták dr. Simicskó István elnök ez évi munkáról szóló beszámoló értékelését, valamint a HS Elnökség által elfogadott és az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlott 2024. évi HS költségvetést. A küldöttgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta az elnöki felvezetéssel történt költségvetés tervezetet, miként a szövetség Felügyelő Bizottsága elnökének beszámolója is elfogadásra került.

Az éves munkát értékelő és lezáró országos küldöttgyűlés hagyományosan kiemelkedő eseménye a Tagozatok elnökei által felterjesztett elismerések átadása volt.

Ebben az évben a Honvédelmi Sportszövetségért elismerésben részesült a Technikai Sportokért és Gépjárművezető képzésért felelős Szakmai Tagozat részéről a tagozatelnök, HS alelnök prof. Dr. Borbély Attila felterjesztésére: arany fokozatú elismerést Saáry László az MTTOSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke, Piri Imre Tamás az MTTOSZ elnökségi tagja, a Szabadidősportok Püspökmolnári Lövészklub elnöke ezüst fokozatú plakettet és oklevelet, míg dr. Eperjesy-Stöhr Éva az MTTOSZ Irodavezetője a bronz fokozatú elismerésben részesült. A kitüntetéseket dr. Simicskó István HS elnök és prof. Dr. Borbély Attila HS Alelnök, az MTTOSZ elnöke adta át az elismerésben részesülőknek.

Az ülésről és az elismerések átadásáról készült fotók megtekinthetők.
Sajnálatos módon az ünnepi eseményen nem tudott részt venni Saáry László, aki Covid fertőzést kapott el, ezért elismerését a helyszínen én vettem át.

Dr. Harcsár István főtitkár