Beszámoló 2023. évi I. Balogh György Tehetségkutató Lövész emlékversenyről – 2023. március 15.- május 13.

Területi döntők

1/ Fejér megye, Székesfehérvár.

A Fejér Megyei Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége 2023.04.13.-án rendezte meg az Általános és Középiskolások számára a légfegyveres lövész területi döntőt. A versenysorozat célja a lövészsport megszerettetése, népszerűsítése, valamint az utánpótlás kinevelése.

A verseny helyszíne a székesfehérvári Alba Volán SC lőtere volt.

A kissé esős idő ellenére, nagy érdeklődés mellett jó feltételek között, pontos szervezéssel a tervezet ütemezésnek megfelelően kezdődött meg, és zajlott le a verseny. A lőtéren 12 lőállás állt a versenyzők rendelkezésére, ami segítette a verseny ütemes lebonyolítását.

A versenyen 5 középiskolából és 4 általános iskolából összesen 83 gyerek vett részt. A középiskolásokat 23 lány és 46 fiú képviselte, az általános iskolások között 6 lány volt és 8 fiú.

A résztvevők közül az országos döntőre 20 fő nevezett be.

A versenyen évek óta lelkesen, jó eredménnyel résztvevő isztiméri iskolások külön díjazásban részesültek.

A rendezvény sikeréhez nagymértékben járult hozzá a nyolc önkéntes segítő munkája, akik a verseny lebonyolításához nélkülözhetetlen területeken (regisztráció, indítás, értékelő bírók stb.) láttak el fontos feladatokat. Köszönet érte!

2/ Pestszenterzsébet PeLe Lőtér.

Az MTTOSZ Balogh György emlékverseny budapesti területi válogatója a PeLe lőterén valamint a Darus Iskola lőterén került megrendezésre, 59 fő részvételével.

Részt vettek a versenyen a múlt évi Prokopp Sándor emlékverseny szereplői, a Darus u.-i Általános iskola lövész szakköréből válogatott tanulók, továbbá a Pestszenterzsébeti iskolák diákjai és a már középiskolás öregdiákok. Örömteli, hogy az idei versenyen a tavalyi évhez mérten sokkal nagyobb volt az érdeklődés. Így sikerült megfelelő létszámú és kvalitású nevezhető versenyzőt kiválogatni ezzel hozzájárulni az MTTOSZ által kiírt tehetségkutató verseny sikeréhez.

A résztvevők közül 15 fő nevezett az országos döntőre.

Az országos döntőn való részvétel lehetősége örömet és bíztatást ad a gyerekeknek arra, hogy a továbbiakban is vállalják a sok munka befektetését, az edzéseket az országos jó eredmények érdekében.

3/ Miskolc Területi Döntő

A Miskolci területi döntőre 4 településről érkeztek nevezések. A 13 iskola képviseletében megjelent versenyzők száma 116 fő.

A verseny szabad hétvége hiányában 3 nap alatt (2023.03.15-21-28.) került lebonyolításra.

A versenyen az Egyesület technikai fejlődésének köszönhetően most már nem csak rúgós fegyverrel, hanem gázos fegyverrel is versenyeztek a gyerekek. A résztvevők közül többen kimagasló eredményeket értek el.

Szakmai szemmel nézve reménykeltő, hogy már fiatalabb korban jelentkezik érdeklődés a sportág iránt nem csak a fiúk, de a lányok között is.

Elkeserítő az iskolák vezetőinek hozzáállása, több helyről még csak válaszra sem méltattak a versenyfelhívás megküldésére. Egyesületek közül többen jelezték, hogy pénzügyi nehézségek, főleg a magas utazási költségek miatt nem tudnak részt venni versenyen.

A megjelent gyerekek közül többen jelezték, hogy ezt a sportágat szeretnék választani maguknak. A rendezvény ezzel elérte célját, sikerült sok gyerekkel megismertetni a sportágat. Az országos döntőre 14 fő nevezett.

4/ Pécs, Sport Nonprofit Zrt.

Csatoltan küldik a verseny eredményjegyzékét, a pirossal kiemelt versenyzőket nevezik az Országos döntőre. Amennyiben változás lenne, azonnal jelzik.  Elküldték a képeket az oklevelekről, a versenyről. 93 fő vett részt a három helyszínen rendezett versenyen. A három helyszínen résztvevő szakkörök 5-5 ezer léglövedék támogatásban részesülnek.

Középiskolás lány rugós légfegyverrel 37 fő
Középiskolás lány gázos légfegyverrel 7 fő
Középiskolás fiú rugós légfegyverrel 35 fő
Középiskolás fiú gázos légfegyverrel 6 fő
Általános iskolás fiú gázos légfegyverrel 5 fő
Általános iskolás lány gázos légfegyverrel 3 fő

Összesen 93 fő

Döntőre nevezett 16 fő

5/ Szeged, Algyő területi döntő

A Balogh György Emlékverseny területi döntőjét két megyében, 6 helyszínen szervezték meg. Csongrád Csanád megyében Algyőn, Zsombón, Szentesen, Szegeden, Békés megyében Békéscsabán, Békéssámsonon rendezték meg. A nevezési határidőn túl jött az egyik területi döntő eredménye. ez nem szerepel már az elküldött országos döntőre szóló nevezésben. Érezhető volt az iskolák passzivitása a felhívásunk fogadtatásában. Több helyen nyugdíjba ment az addig aktívan dolgozó szakkörvezető tanár. Utánpótlása egyelőre nem akadt. Remélem, azért a jövőben számíthatunk rájuk. Néhány továbbjutó nem biztos, hogy részt tud venni az országos döntőn különböző okok miatt. Úgy gondolják, ősszel sikeresebb mozgósítást tudnának csinálni.

Összes résztvevő 40 fő
Döntőre nevezett 22 fő

6/ Nyíregyháza

A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület ebben az évben először megrendezte a Balogh György emlékverseny megyei fordulóját, amelyre több városból és több iskolából érkeztek a résztvevők. A versenyen rekordszámú versenyző vett részt. Előzetes nevezés alapján 80 fő körül vártak versenyzőket, végül 91 fő indult a versenyen. Az általános iskolások Nyíregyházán, míg a középiskolások az Újfehértói Sportközpontban mérettették meg magukat. A nagy érdeklődés a verseny iránt annak tudható be, hogy az iskola számos osztálya honvédelmi gimnáziumba jár, így a lövészet nem áll tőlük távol. A versenyt Katona András nyitotta meg, aki üdvözölte a résztvevőket, majd Balogh Györgyről és a Magyar Honvédelem napjáról beszélt, ezek után átadta a szót Lászlóné Kovács Noéminek, aki ismertette a verseny lefolyásának menetét, a lőtéren megkövetelt biztonsági szabályokat. Mivel, több mint kilencven versenyző indult a versenyen ezért a szervező bizottság pontos lőállásbeosztást készített.

A lőtér hely kapacitása miatt csak az aktuális lövők tartózkodtak a lőállás közelében, a többi versenyző a lőtér pihenőjében tölthetett ki tesztet a magyar honvédségről és fegyverekről. A sorozatok rendben zajlottak. Nemcsak a lövészversenyben, hanem a tesztben kiválóan teljesítő diákokat is jutalmazták.

Az utolsó sorozatot követően a folyamatos értékelés eredményeként 30 perc elteltével megtörtént az eredményhirdetés. Lászlóné Kovács Noémi és Kriser-Hegedűs Rita átadták az érmeket és okleveleket. Egy jó hangulatú, eredményes versenyen vettek részt, rekordszámú versenyzővel. Az eredményhirdetés előtt minden résztvevőnek átadták az emléklapokat, amelyeknek nagyon örültek.

Általános iskolás fiúk rugós fegyverrel 39 fő
Általános iskolás lányok rugós fegyverrel 20 fő
Középiskolás fiúk rugós fegyverrel 18 fő
Középiskolás lányok rugós fegyverrel 14 fő

Összes induló 91 fő

Országos döntőre nevezett 13 fő

7/ Komárom 

A területi döntő megrendezésére 2023. április 14-én került sor Komáromban, a városi lőtéren 14.00 órai kezdettel.

A verseny kezdetén Kisvárdai István MSSZ megyei főtitkár köszöntötte a megjelent versenyzőket, és néhány mondatban megemlékezett Balogh Györgyről.

Mivel a versenyzők a délután folyamatosan érkeztek, csak késő délutánra derült ki, hogy néhány intézmény, mely tanuló korábbi versenyeken részt vettek, távol maradtak a versenytől.

Így a területi döntő 38 fővel zajlott le. Mindösszesen 10 általános- és középiskola diákjai vettek részt a megmérettetésen.

Figyelemre méltónak tartják, hogy a mezőny fele először indult versenyen. Az eredmények tükrözik ezt, de sok az olyan fiatal, akinek még van néhány éve fejlődni.

Érdekes momentum volt egy ötödikes első versenyes kislány esete. Műszaki problémája volt a fegyverével. A hiba elhárítása után, az izgalmak ellenére 142 kört lőtt, és továbbjutott az országos döntőbe!

A dobogós helyezettek oklevél és érem jutalomban részesültek, az első helyezettek serleget kaptak. A díjakat Kisvárdai István MSSZ megyei főtitkára adta át.

A verseny balesetmentesen lezajlott, és mindenki épségben hazaért.

Összesen részt vett 38 fő

Döntőre nevezett 21 fő

8/ Ajkai TTSZ

Helyszín: Ajka, ATTE Lőtér Sport u. 25.

A tehetségkutató verseny lebonyolítását több fordulóban kellett megszervezni, mert légpuska lőterünken csak öt lőállás áll rendelkezésre.

A tehetségkutató versenyen elsősorban az Eötvös-Kossuth Általános Iskola és a Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium tanulói vettek részt. Sajnos a vidéki iskolákból csak Halimbáról volt nevezés valamint Ajkáról a Bánki Donát Szakközépiskolából valamint a Fekete-Vörösmarty Gimnáziumból voltak nevező tanulók. Így összesen kilencven általános iskolás és száznegyvenkét középiskolás versenyző nevezett. Összlétszám 232 fő tanuló.

Köszönetet mondunk a verseny lebonyolításában résztvevő lövészet vezetőknek, elnökségi tagoknak és pedagógusoknak. A verseny ideje alatt a versenyző gyerekek fegyelmezett magatartást tanúsítottak, mellyel nagyban megkönnyítették a szervezők munkáját. Az ismertetett versenyszabályokat maradéktalanul betartották, a lövészet során sérülés nem történt.

Általános iskolás rugós fegyverrel 90 fő
Középiskolás rugós fegyverrel 142 fő
Összes részt vevő 232 fő

Döntőre nevezett 14 fő

9/ Szabadidősportok – Püspökmolnári

Sajnálatos, szeles esős időre hirdették meg a területi lövészversenyt, ami az eredményeket is befolyásolta. Két általános iskola és két középiskola tanulói jelentek meg, a rossz idő miatt két iskola lemondta a versenyt.

22 településről 52 tanuló versenyzett. Minden versenyző étkezési csomagot kapott és üdítőt.

Lövészetvezető: Piri Norbert volt.

Versenybírók: Nagy István, Németh Tünde

A meg nem jelent iskolák jelezték, hogy május első hetében szeretnének jönni a lőtérre, három iskolából 19 tanuló. Természetesen biztosítjuk számukra a lövészeti lehetőséget.

Az Országos döntőre nevezett tanulók névsorát, adatait később küldik.

Általános iskolás fiú rugós légpuska 21 fő
Általános iskolás lány rugós légpuska 10 fő
Középiskolás fiú rugós légpuska 18 fő
Középiskolás lány rugós légpuska 3 fő

Összes résztvevő: 52 fő

Az Országos döntőre nevezett: 13 fő

10/ Szolnoki MÁV lövészklub

A versenyt az egyesület első alkalommal idén, 2023-ban rendezte meg.

Április-május hónapokban az iskolákat jelentősen megterheli a sport és egyéb tanulmányi verseny programok nagy száma. Ezért nehezen tudtak olyan iskolákat találni, amelyek vállalták a nevezést. (Ennek tudható be többek között az országos döntőn való részvétel sajnálatos lemondása is.) Ilyen esetben hasznos lehet, ha vegyes sportágakban hirdetnek versenyeket, amely több résztvevőt vonzhat és több sportágat is népszerűsíthet egyszerre.

Most is így tettek. A versenyt egy öttusa versenybe kombinálták, melyben a versenyzők a lövészet versenyszámban az I. Balogh György Tehetségkutató Országos Lövészverseny résztvevőiként indulhattak.

Települések: Szolnok, Jászszentandrás, Hajdúsámson, Hajdúhadház, Szeged,  Abony, Gödöllő, Derecske  8 település és 8 iskola

Középiskolás fiú: 18 fő
Középiskolás lány: 3 fő
Általános iskolás fiú: 14 fő
Általános iskolás lány: 3 fő

OPEN: 0 fő

Az összes résztvevő közül rugós fegyverrel lőtt: 38 fő

Az Országos Döntőre nem tudtak nevezni.

A területi döntők összefoglalója

A 2023. évi I Balogh György Tehetségkutató Lövész emlékverseny 10 területi döntőjén összesen 842 fő versenyzett.   

A fiúk és a lányok aránya ezen a versenysorozaton közel 50% volt, ami kedvezőbb képet mutat az elmúlt évekhez képest. A lányok szívesebben lőttek az idén. A középiskolások nagyobb létszámban vettek részt a területi versenyeken, mint az általános iskolások.

Az Országos Döntőre 143 fő jelentkezett: általános iskolás fiú 39 fő, lány 31 fő

középiskolás fiú 37 fő lány 36 fő.

A versenyzők 47 településről és 68 iskolából érkeztek.

A Döntőre történő jelentkezések létszámát nagyban befolyásolta, hogy egy héttel később lesz a Diákolimpia döntője. A Diákolimpiára az iskolák szerveznek versenyzőket, a lövészetet a Megyei Lövész Szövetség szervezi. Nagyon sok területről az a jelzés érkezett, hogy inkább a Diákolimpiára koncentrálnak.

Többen az érettségire készüléssel, az iskolai kirándulással, ballagással indokolták a távolmaradást. A  Honvédelmi Sportszövetség pénzdíjas versenyével és a Diákolimpiával nehéz versenyezni. Nagyon sok munkát jelentett a verseny szervezése. Szolnokról senki nem vállalta a döntőn történő részvételt, igaz a klubvezető betegség miatt nem tudott úgy foglalkozni a versennyel, ahogy szeretett volna. Az eddig nagyon sikeres Zirc szakosztályvezetője váratlanul és hosszú időre-külföldre távozott és nagy rendetlenséget hagyott maga után. A támogatási összeget sem vette át. Elkeserítő volt ez számomra, mert az utolsó megbeszélésen azt mondta: a verseny megvolt, az iratokon dolgozik. Utána hetekig nem tudtam elérni.

Dicsérendő és külön jutalmat kapnak az ajkai vezetők, akiknek a területi versenyen sikerült 232 főt lövetni, ami létszám csúcsnak tekinthető. Viszont, a legeredményesebb iskola úgy döntött, hogy egy szomszédos település családi napján vesznek részt, és nem jönnek a komáromi országos döntőre.

A Döntő szervezése sem volt egyszerű, mert Ács sportcsarnoka egész májusban foglalt. A SIUS gépek is nagyon lekötöttek. Így, a komáromi lőtéren rendeztük az idén az országos döntőt, amelyet Horváth Zsolt és Kisvárdai Istvánnak, továbbá Nógrádi Györgynek a lövész egylet vezetőinek hálásan köszönünk.

Rövid összefoglaló az Országos Döntőről:

A Döntőre 143 fő nevezett. A tényleges megjelent létszám: 121 fő volt, akik közül 121 fő lőtt értékelhető eredményt.

A hiányzók megbetegedésre, és más programra hivatkozva maradtak távol. Az eredményes regisztráció után, amelyet Szabó Péterné és Antal László bonyolított le, a megnyitó 9.30 kor a tervezet időben kezdődött.

Az üdvözlések és bemutatások után Szabó Péter az MTTOSZ lövész szakbizottság vezetője, a főszervező felkérte Németh Józsefet, az MTTOSZ alelnökét, hogy ismertesse a tehetségkutató lövész verseny névadójának: Balogh Györgynek az életútját.  Ezt követően, felkérte Prof. Dr. Borbély Attilát az MTTOSZ elnökét, hogy nyissa meg a versenyt.

Ezt követően, Kisvárdai István vezető bíró és Andrássy Árpád indítóbíró ismertették a lőtér biztonsági előírásait és a verseny lebonyolításának rendjét.

A verseny 6 sorozatban 24 lőálláson került megrendezésre. A versenyzők 8 kategóriában: ált. iskolások, középiskolások, fiúk- lányok, rugós és gázos valamint nyíltirányzékú légpuskával lőttek. A SIUS berendezést, amely az értékelést végezte, Kelkó Balázs kezelte, magas színvonalon.

Az eredményes és jó hangulatú versenyen a fiatalok fegyelmezetten és biztonságosan versenyeztek. Követték a bírók: Szellem Tamás és Beke Zoltán utasításait.

A verseny befejeztével az oklevelek kiállítása után, az eredményhirdetés 14,30 kor megkezdődött. Mind a 8 kategória I-III helyezettje kupát, érmet és oklevelet kapott, míg a IV-VI helyezettek oklevelet vettek át. A díjakat Horváth Zsolt Úr a Komárom Városa Sportbizottság vezetője, a Komárom Erődök Városa Sportlövész Egyesület elnöke adta át.

Az iskolai csapatok és a területi csapatok oklevéldíjazásban részesültek. A különdíjakat a felajánlók javaslatai alapján adtuk ki. A Nyíregyházi LE vezetője, Veress Andrea a legfiatalabb fiú és a legfiatalabb lány részére ajánlott fel külön díjat. Kisvárdai István, a legjobb csapatnak, Ajka csapatának lőszer külön díjat adományozott, míg a legjobb iskolai csapatnak Antal László, a Fejér megyei TTE elnöke kupát ajánlott fel és adott át a győztesnek.

Az I. Balogh György Tehetségkutató Országos Lövész emlékversenyt Kisvárdai István főbíró zárta be és köszönte meg a versenyzőknek a biztonságos versenyzést, és szerencsés hazautazást kívánt. Egyúttal, meghívta a résztvevőket az őszi VIII Görgey Artúr kupa tehetségkutató versenyre. A verseny 15.15 kor ért véget.

Az eredményeket a http://results.sius.com/Events.aspx?Championship=323ddd25-e2e3-4cfb-93f4-c9836d9dc235 linken lehet megtekinteni.

A Döntő fotóit https://szaboadam.synology.me/photo/mo/sharing/gvvwaPtNz

A képeket Szabó Ádám készítette.

Összeállította: Szabó Péter főszervező, az MTTOSZ elnökségi tagja, a Lövész Szakbizottság elnöke