Új évi köszöntő

Kedves Barátaim!

2022. év végéhez értünk. A nehéz körülmények ellenére sikeresnek mondhatjuk szervezetünk munkáját, amelyért ezúton is köszönetemet fejezem ki.

Sikeres pályázatokat nyertünk, sikerült megrendezni két hagyományos rendezvényünket és lövészetben is megvalósítottuk céljainkat a nagyon eredményes helyi és országos rendezvények által.

Gazdasági helyzetünk a körülményekhez képest megfelelő, stabil. Titkárságunk dr. Eperjesy Éva belépésével jelentősen erősödött, naprakész és hatékonyan működik, Főtitkár Úr vezetésével. Honlapunk korszerűsült, megújult. 2023. évet már így indítjuk.

Rendezvényeinken minden elnökségi tagunk vállalt feladatot és azt sikeresen teljesítette.

Soha ne legyen rosszabb évünk! Persze jobb az lehet!

Ehhez kívánok Nektek elsősorban egészséget, jó kedvet, erőt, tenni akarást és magán életetekben is boldogságot!

Barátsággal:
Prof. dr Borbély Attila
az MTTOSZ elnöke

Bemutatkozás

A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége, az MTTOSZ, civil szervezeti keretek között tevékenykedik.

Feladataink, céljaink:

  • az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek elősegítése,
  • elsősorban sportágfejlesztési programokon alapuló támogatások segítségével részt veszünk a versenysport, utánpótlás-nevelés, iskolai és diáksport, főiskolai-egyetemi sport, szabadidősport, fogyatékosok sportja, valamint az önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában,
  • az esélyegyenlőség jegyében támogatjuk a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok valamint a fogyatékosok sportját,
  • korlátozzuk a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulásait és ellenőrzi a doppingtilalom betartását,
  • sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hozunk lére sportvilágesemények és kiemelt sportdiplomáciai rendezvények megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra kialakításának lehetőségeire is figyelemmel.

Elsősorban szabadidősport, ezen belül technikai és tömegsport jellegű hazai sportversenyeket szervezünk, így kívánunk hozzájárulni a sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesedéséhez, a lakosság szabadidejének hasznos eltöltéséhez, a hazafias honvédelmi nevelés elősegítéséhez, közlekedési ismeretek terjesztéséhez, a bűn- és baleset-megelőzéshez. A fiatalság honvédelmi szellemű nevelésével, fizikai állóképességének javításával, műszaki-technikai ismereteik bővítésével edzett, egészséges, mozgásigényes nemzedék felnövekedést kívánjuk segíteni.

Szövetségünk sporttevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásait a tagságunkon kívül mások is igénybe vehetik.

Az MTTOSZ a Honvédelmi Sportszövetség alapító tagjaként 2017. január 11-től aktív részese a HS munkájának.

Az MTTOSZ elnöke, Professzor Dr. Borbély Attila a Honvédelmi Sportszövetség alelnöke, a Technikai Sportokért és Gépjárművezető-képzésért Felelős Tagozat elnöke, emellett a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja.